Textos ©Camilo Franco

Deseño | Lois Rodríguez
Edición e Revisión | Rebeca Franco
Revisión de textos en portugués | Zé Paredes

Animacións | David Calviño | Nano

Tradución Palabras Contadas
castelán: Rafael Salgueiro
portugués: Silvia Capón
inglés: Manolo del Río / Mark Wiersma (revisión)

Desenvolvemento | IdeiT

Piso Franco é unha aplicación producida por MerloLab SLL