só se pode ler en dispositivos móbiles. Descarga nas tendas a nosa app.
Grazas

Descarga e subscríbete

App Store Play Store
Crítica
4'4''

Perralheirismo continuado (redux)

Share

Continuamos para o bingo. Segunda oportunidade para o perralheirismo. O estado de espírito parece ser sempre o mesmo, mas a culpa é nossa por não termos mudado. Estamos sempre muito longe. Mais parecidos do que similares...