só se pode ler en dispositivos móbiles. Descarga nas tendas a nosa app.
Grazas

Descarga e subscríbete

App Store Play Store
Entrevista
7'45''

O teatro é a vida concentrada

Share

Calquera espacio vacío pode ser un teatro se por el camiña un home mentres outro observa. Ese é cerne do teatro para Peter Brook, un director tan pouco dado ó espectáculo como a crer que os...