só se pode ler en dispositivos móbiles. Descarga nas tendas a nosa app.
Grazas

Descarga e subscríbete

App Store Play Store
The Beatles
44''

Mística diaria

Share

Mentres decido en que normativa debería escribir, decátome de que o século XX deixou moitas guerras e poucas paces. Algunhas das paces que deixou teñen que ver cos Beatles e con esa inusual historia de facer...