só se pode ler en dispositivos móbiles. Descarga nas tendas a nosa app.
Grazas

Descarga e subscríbete

App Store Play Store
Fatiga Ocular
3'35''

Como se perdeu a loita de clases

Share

Quen falaba era Adolfo Domínguez, tiña unha empresa con duascentas traballadoras e quizais removendo os campos semánticos pensaba que desaparecerían os conflitos laborais que, como todo o mundo sabe, teñen sempre unha orixe económica. Pero cambiar...