só se pode ler en dispositivos móbiles. Descarga nas tendas a nosa app.
Grazas

Descarga e subscríbete

App Store Play Store
Máis que Palabras
1'21''

Política de sabores

Share

Mesmo persoas verdadeiramente instruídas andan marabilladas polos gobernos de esquerdas. Certamente é marabilla un goberno de esquerdas porque gobernos de esquerdas houbo ben poucos na historia. Sobre todo da esquerda teórica. A esquerda política ten como...