só se pode ler en dispositivos móbiles. Descarga nas tendas a nosa app.
Grazas

Descarga e subscríbete

App Store Play Store
NíxerLibros
33''

Chegar ata aquí

Share

Níxer padece unha seca e moitas desigualdades. A seca non é deste ano. Desque comezou o milenio, a situación do país foi empeorando con dous momentos de inflexión. O primeiro deles foi no 2003, cunha seca...