só se pode ler en dispositivos móbiles. Descarga nas tendas a nosa app.
Grazas

Descarga e subscríbete

App Store Play Store
Entrevista
12'32''

Somos unha compañía de triplo éxito

Share

-Desque cumpristes quince anos coa compañía, cada cinco anos celebrades outro lustro facendo un proxecto que quere dicir “ghodere, hai quince ou vinte ou vintecinco anos que estamos nisto”. Estades sorprendidos de levar trinta e cinco...