só se pode ler en dispositivos móbiles. Descarga nas tendas a nosa app.
Grazas

Descarga e subscríbete

App Store Play Store
Balada triste de moquetaLibros
1'20''

11 | Os Dez Mandamentos

Share

Fresquío matinal. Cuartel xeral de campaña que coincide co despacho do alcalde. Hai seis persoas fumando fóra, pero non están acampadas. O alcalde está sentado na poltrona da que non quere erguerse. Entramos, pero non hai...