só se pode ler en dispositivos móbiles. Descarga nas tendas a nosa app.
Grazas

Descarga e subscríbete

App Store Play Store
  • Portada
  • Narrativa
  • Fadiga Ocular
  • Sessenta
  • Livros
  • Mais que palavras
  • Crítica
  • The Beatles
  • Entrevista
4'11''

Cicely permanece o mesmo, mas a televisão não

2'47''

Sakamoto reitera a delicadeza e elêgancia do pianista

2'21''

Os últimos dos últimos

5'17''

O fator humano

3'43''

Sen memória nāo nos fica paraíso